Consultoria

Finançament i subvencions

Finançament i subvencions
175,00 €

Amb aquesta consultoria et guiarem ens els passos a seguir per a demanar finançament a diferents entitats o societats, així com la proposta de subvencions aplicables al projecte.

Externalització de processos

Optimització de processos
420,00 €

Elaborem un estudi per determinar quines àrees de la teva empresa es poden externalitzar per guanyar en professionalitat i reduir costos.

Eines i automatització de processos

Optimització de processos
105,00 €

Perdut enmig de tants programes? T'oferim el disseny d'un sistema de treball amb un mínim d'eines que et permetrà augmentar l'eficiència de la teva empresa.

Sistema de gestió de la informació

Optimització de processos
140,00 €

Una correcta gestió de la informació permet augmentar l'eficiència del teu negoci en forma de temps. Et proposarem millores per a la gestió dels contractes, factures, tercers, documents...

Sistema de captació de dades

Optimització de processos
140,00 €

Les dades són la matèria primera de qualsevol gestor empresarial. T'oferim el disseny d'un sistema de captació de dades digitals per al teu negoci.

Estudi de model de negoci

Viabilitat
700,00 €

Et realitzem un estudi del model de negoci professional per analitzar la viabilitat del teu negoci, i eventualment, poder obtenir finançament.

Anàlisi econòmic-financer

Viabilitat
280,00 €

Anàlisi dels estats econòmics de l'empresa per detectar tensions o ineficiències i millorar la productivitat dels actius.

Ordenament jurídico-fiscal

Viabilitat
280,00 €

Analitzem quina és la forma jurídica que s'adapta millor al teu negoci i mercat per maximitzar el teu benefici.

Organització i gestió

Viabilitat
105,00 €

Analitzem quina és la millor forma organitzativa per a la teva empresa, creant o adaptant els processos a la plantilla i viceversa.

Anàlisi d’estadístiques

Estudi de mercat
140,00 €

L'anàlisi d'estadístiques permet explicar, mitjançant dades, l'entorn socio-econòmic en el qual es desenvolupa l'activitat empresarial. Un anàlisi acurat et permet prendre millors decisions i adaptar-te amb més celeritat.

Tendències de consum

Estudi de mercat
70,00 €

Les tendències de consum estudien els canvis de comportament en els grups humans. Son marcades, especialment, per la interacció entre els consumidors i les marques de productes i serveis.

Estudi de la competència

Estudi de mercat
105,00 €

Conèixer la competència és un deure bàsic de tots els emprenedors. Et proposem una visió integral de la competència i les seves característiques.

Definició de producte/servei

Estudi de mercat
105,00 €

El teu producte o servei es pot definir de formes diferents en funció de la plataforma a on es vengui. T'ajudem a definir el producte de manera que es diferenciï de la teva competència.

Pla de digitalització

Digitalització
350,00 €

El pla de digitalització engloba totes les estratègies per digitalitzar completament, i de forma òptima, totes les vessants del teu negoci.

Posicionament

Digitalització
210,00 €

En màrqueting digital s'entén per posicionament el lloc que una marca ocupa en relació amb la competència. Es construeix a partir dels atributs pels quals la marca decideix posicionar-se.

Normatives

Digitalització
105,00 €

Valorem quin és el grau de compliment del teu negoci respecte els termes legals, la normativa de protecció de dades i les galetes.

Definició d’indicadors de gestió

Digitalització
140,00 €

Definim quins indicadors digitals t'indiquen l'estat del teu negoci i com obtenir les dades per a poder-los interpretar.

User experience

Digitalització
210,00 €

Optimitzar l'experiència dels usuaris a la teva web és un factor determinant alhora de convertir les visites al lloc web en conversions. La facilitat i la rapidesa amb que els usuaris interaccionen amb la interfície et pot fer guanyar una venta.

Enquestes de satisfacció

Comunicació
105,00 €

La informació que et dona una bona enquesta de satisfacció et permet detectar quins aspectes del teu negoci referent a la venta no s'estan duen a terme de forma òptima. La percepció que del teu negoci té el client és un indicador clau.

Estratègies de fidelització

Comunicació
140,00 €

L'objectiu és establir una estratègia perquè els teus clients tornin a gaudir del teu producte o servei. Hi ha moltes accions a realitzar, que de forma combinada, faran que el client et contempli com la seva primera opció.

Targeting

Comunicació
140,00 €

Conèixer el teu client és vital per traçar estratègies de comercialització eficients. Realitzant aquesta consultoria dissenyarem estratègies que s'enfocaran segmentar la teva comunicació per als teus clients objectiu. En altres paraules, qualitat per sobre de quantitat.

Identitat digital

Comunicació
105,00 €

Et proporcionem una identitat digital enfocada a la teva tipologia de negoci perquè els clients et trobin. La identitat digital és bàsica per optimitzar la comercialització i atribuir-se una imatge formal. Les xarxes socials i els perfils corporatius són una porta d'entrada efectiva per als clients.

Branding

Comunicació
210,00 €

Una marca s'ha de planificar, estructurar, gestionar i promoure. Un estudi de branding et permetrà definir les teves estratègies de marca.

Customer Journey

Comercialització
140,00 €

El customer journey es el procés per el que passa una persona per comprar un producte o servei en base a una necessitat que es planteja. Tenir clar el dels teus clients et permet adaptar la teva comercialització.

GDS

Comercialització
140,00 €

Els GDS (Global Distribution System o Sistemes de Distribució Global) son sistemes informatitzats utilitzats principalment per agencies de viatges, hotels i altres negocis turístics. Els permet accedir a temps real a les reserves dels usuaris. Tu també hi podries ser-hi.

Comercialització digital

Comercialització
210,00 €

L'estratègia de comercialització digital és un pla de ruta per definir i planificar les accions de màrqueting. Inclou propostes de captació i fidelització, planificació, i un sistema d'anàlisi de resultats.

Ja ho tenim
Endavant.

en breus ens posarem en contacte