Projectes realitzats

[tb-dynamic-container provider=’__current_post’ source=’post-title’ field=”]

[tb-dynamic provider=’__current_post’ post=’current’ source=’post-title’ force-string=’first’ ]

[/tb-dynamic-container]
[types field=’client’][/types]
[tb-dynamic-container provider=’__current_post’ source=’toolset_custom_field|field-group-for-projectes’ field=’imatge’ removeDeadLinkTarget=”true”]
%%tb-image-alt-text%%
[/tb-dynamic-container]
[types field=’descripcio’ output=’normal’][/types]

Ja ho tenim
Endavant.

en breus ens posarem en contacte