Política de privadesa

 • Denominación Social: ENDOCORE SMART ANSWER S.L.
 • Denominació Social: ENDOCORE SMART ANSWER S.L.
 • Nom Comercial: ENDOCORE CONSULTING
 • CIF / NIF: B42822510
 • Telèfon: +34 970 099 376
 • Correu electrònic: info@endocoreconsulting.com
 • Nom de domini: www.endocoreconsulting.com
 • Autorització administrativa: activa

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Resposabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

El lloc web de prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les galetes utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web de el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xerrades, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, l’internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. en principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. no obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Les dades de contacte per part d’aquesta pàgina WEB no tenen el consentiment de contactes comercials o siguin quines siguin les intencions de l’usuari que contacta, llevat de pressupostos, suport tècnic o pressupostos dels nostres serveis.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa EUROPEA de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament de Desenvolupament de la RGPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

 • Dades del responsable del tractament: ENDOCORE SMART ANSWER S.L.
 • Dades tractades: Adreça de E-mail, nom, NIF, adreça postal
 • Fitxer en el qual s’emmagatzemen: bades de dades interna.
 • Finalitat del tractament: operatiu i comercial.
 • Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar: L’usuari és lliure de facilitar el seu correu electrònic si així ho desitja per rebre notícies.

Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los. Mitjançant correu a info@endocoreconsulting.com des de la direcció de correu electrònic proporcionada podrà efectuar els seus drets de baixa o cancel·lació de dades.

Quines dades recullim?

Des que contactes amb ENDOCORE SMART ANSWER S.L., ja sigui perquè demanes informació sobre els nostres productes o serveis o perquè vols ser el nostre client, necessitem tractar les teves dades personals. Amb caràcter general, demanem aquestes dades identificatives: nom, cognoms, nom comercial, NIF, localitat, país i telèfon. Aquestes dades no són obligatòries i fins i tot és possible registrar-se només amb un nom i un correu electrònic.

A més, es recolliran les següents dades de navegació: IP de connexió a Internet, característiques de el dispositiu, idioma de preferència, país d’ubicació i dades de la sessió (domini de referència, pàgines visitades, data i hora d’accés al web).

Obtenim les dades des del registre de la nostra web, el nostre Blog i el nostre servei d’atenció a client i ajuda.

Quin ús donem a aquestes dades?

Fem servir les dades per els usos següents:

 • En el cas de sol·licitar informació, per facilitar l’oferta comercial dels serveis que oferim.
 • Per prestar el servei de facturació en el cas que es creï un compte.
 • Per realitzar estadístiques i informes de mercat.
 • Per analitzar el comportament de navegació i accés dels usuaris en els nostres llocs web i aplicacions.
 • Per oferir nous serveis propis que puguin ser d’interès dels nostres usuaris.
 • A través de galetes i de codi de seguiment incorporat a la nostra web i apps, es recull informació per millorar l’experiència de l’usuari.

Compartim o cedim les teves dades?

No. ENDOCORE SMART ANSWER S.L. no cedirà les teves dades personals a cap empresa, llevat dels que siguin requerits per terceres empreses o proveïdors d’ENDOCORE SMART ANSWER S.L. per al correcte oferiment dels nostres serveis. Aquestes dades seran les estrictament necessàries perquè ENDOCORE SMART ANSWER S.L. pugui oferir els seus productes o serveis i ni ENDOCORE SMART ANSWER S.L., ni les terceres empreses faran un ús de les dades diferent a l’indicat en la present política o en l’Acord de Servei, en el cas de contractar efectivament el servei d’ENDOCORE SMART ANSWER S.L.

Ens comprometem amb tu a informar-te de qualsevol canvi corporatiu que impliqui una nova titularitat de les dades que ens has confiat, donant-te l’opció d’exercir els teus drets.

Les meves dades estan segures a ENDOCORE SMART ANSWER S.L.?

ENDOCORE SMART ANSWER S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

Totes les comunicacions amb ENDOCORE SMART ANSWER S.L. es realitzen en un canal segur usant xifrat de 256 bits, el mateix nivell de seguretat que fan servir els bancs més avançats.

Els servidors del proveïdor del servei de hosting es troben allotjats dins d’Europa, garantint uns alts estàndards en seguretat (tant seguretat física de les instal·lacions, com còpies de seguretat, seguretat de la xarxa i dels serveis d’emmagatzematge).

Quins són els meus drets?

 • Dret a ser informat: En aquest apartat et informarem dels teus drets en relació a les dades que recaptem.
 • Dret d’accés: Aquest dret t’habilita per conèixer quines dades teus estan sent tractats, amb quines finalitats, l’origen dels mateixos i si els comuniquem o hem comunicat a tercers.
 • Dret de rectificació: És la possibilitat de modificar les teves dades quan aquestes estiguin incompletes o siguin inexactes.
 • Dret d’oposició: És el teu dret a oposar-te a el tractament de les teves dades personals quan per motius relacionats amb la teva situació personal, hagi de cessar el tractament de les teves dades (llevat que es compleixi alguna de les excepcions que marca la legislació).
 • Dret a l’oblit: És el dret a la supressió de les teves dades si ha desaparegut el motiu per al qual les vas facilitar, el tractament no és lícit perquè no s’hagin recollit de forma correcta, o revoquis el consentiment, així com la resta de supòsits que preveu la llei.
 • Dret a la limitació del tractament: Aquest dret et permet sol·licitar i obtenir del responsable del tractament o fitxer, una limitació del tractament de les teves dades personals quan concorrin els següents escenaris: inexactitud, il·licitud, reclamacions o oposició.
 • Dret a la portabilitat: Per rebre les teves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Per evitar que prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament automatitzats de les teves dades i que produeixi efectes jurídics o t’afecti de manera similar.

Pots exercir qualsevol d’aquests drets a través de el servei de correu electrònic a info@endocoreconsulting.com.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas d’utilitzar qualsevol imatge externa. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic (info@endocoreconsulting.com).

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Ja ho tenim
Endavant.

en breus ens posarem en contacte